EDGE-1
EDGE-2
EDGE-3
EDGE-4
EDGE-5
EDGE-6
EDGE-7

Zastosowania - Rozdrabniacze wolnoobrotowe

redukcja-objetosciREDUKCJA OBJĘTOŚCI

Najpopularniejszym zastosowaniem rozdrabniacza wolnoobrotowego Edge Slayer jest redukcja objętości strumienia odpadów mieszanych i usunięcie z niego pustych przestrzeni. Ma to duże znaczenie, gdyż w procesie składowania odpadów, których dalsze przetworzenie jest niemożliwe lub nieopłacalne, to właśnie ich objętość, a nie masa będzie podstawowym ograniczeniem.

Podobnie rzecz wygląda w przypadku transportu odpadów, gdzie również podstawowym ograniczeniem ilości materiału, który można załadować będzie ich objętość. Wynika to z faktu, że odpad mieszany charakteryzuje się relatywnie niską gęstością, więc przy maksymalnym załadunku rzadko dochodzi do przekroczenia kryterium wagowego danego środka transportu. 

 

WSPOMAGANIE PROCESU SORTOWANIA

Edge Slayer znacznie ułatwia również proces wydzielania ze strumienia odpadów elementów stalowych, dzięki separatorowi magnetycznemu. Urządzenie to zabudowane jest bezpośrednio nad taśmą przenośnika odbierającego materiał spod komory rozdrabniającej. Pozwala to wyodrębnić "zanieczyszczenia" ferromagnetyczne, których odseparowanie metodą klasyczna byłoby kłopotliwe, a często wręcz
niemożliwe.

Rozdrabniacz wolnoobrotowy znacznie ułatwia również AGD-RTVręczną separację materiałów różnego typu z urządzeń RTV/AGD, części maszyn itp. Ma to istotne znaczenie, gdyż jest to odpad, z którego często można odzyskać cenne metale (miedź, aluminium, srebro, złoto, platyna itp.). Ręczne segregowanie nierozdrobnionego materiału tego typu jest wprawdzie możliwe, ale wydajność tego procesu będzie bardzo niska i niejednokrotnie przysporzy sporo problemów.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI MASZYNAMI

Maszyny serii Slayer świetnie współpracują z przesiewaczami bębnowymi Edge Trommel. Para ta, uzupełniona wedle konieczności przenośnikami zakrężnymi Edge serii MS, stanowi serce wielu współczesnych zakładów utylizacji i przetwarzania odpadów na całym świecie.

Rozdrabniacz wolnoobrotowy często występuje również w roli rozdrabniacza wstępnego, umieszczanego w ciągu technologicznym przed rozdrabniaczem szybkoobrotowym (np. Vermeer HG-6000). Rozwiązanie takie zabezpiecza drugą maszynę przed ewentualnym uszkodzeniem, wywołanym przedostaniem się do jej komory materiału o zbyt dużym rozmiarze. Pozwala również znacznie podnieść wydajność rozdrabniacza szybkoobrotowego, który będzie ładowany wstępnie rozdrobnionym materiałem o ujednoliconych rozmiarach.

 

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Polityka plików "cookies"