Wydrukuj tę stronę

Przejdziem Wartę, przejdziem Wisłę… nowa wiertnica Vermeer D40x55 S3 w Obornikach

IMG 20180717 085127Wreszcie nastał rok w którym branża budowlana nie może narzekać na brak frontu robót.  Poprawiła się również sytuacja finansowa budownictwa. Wszystkie firmy związane z budownictwem mają pełne ręce roboty i pełne portfele zamówień. Tak dobrze dawno nie było. Zyskują na tym nie tylko duże firmy budowlane samodzielnie realizujące swoje zadania ale także te mniejsze,  stające na placu budowy jako podwykonawcy. Część  kosztów inwestycyjnych związana jest z zakupem nowego sprzętu, w tym również wiertnic  horyzontalnych.

 


Podczas gdy zakup średniej wielkości wiertnicy  HDD – przez duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwo nie stanowi  problemu, to dla ambitnej, małej firmy potrafi  być wyzwaniem typu "być albo nie być”. Szczególnie wtedy, gdy maszyna kupowana jest z myślą o konkretnym  projekcie, którego jedynie pomyślna realizacja pozwoli firmie na przetrwanie i dalszy rozwój. Ale kto nie ryzykuje, ten…

IMG 20180718 115527Przewiert przewiertowi nierówny, lecz każdy jest interesujący i ma swoją własną dramaturgię. W dniach 16 – 19 lipca 2018r.  pod Obornikami w województwie wielkopolskim, miało miejsce przekroczenie rzeki Warty rurą PEHD 200 TS mm. Projektowa długość przewiertu wynosiła – 236 metrów i zakładała instalację rury kanalizacji ciśnieniowej o długości ok. 4,5m pod dnem rzeki. Szerokość rzeki w miejscu przekroczenia wynosiła ok. 90metrów. Jednak wysokie brzegi i zaprojektowany kąt ugięcia rurociągu, wymuszały przedłużenie przewiertu do dystansu ok. 240 metrów. Różnica poziomów między punktem wejścia, a najniższym punktem przegięcia wynosiła ok. 16 m. Warunki geologiczne w miejscu przewiertu odznaczały się sporą zmiennością. Od  osadów spoistych w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych i pylastych; poprzez pyły piaszczyste i namuły holoceńskie po osady niespoiste w postaci piasków pylastych drobnych i średnich.

IMG 20180718 115452Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Specjalistycznego z Wągrowca, które podjęło się realizacji tego przewiertu to nieduża ale prężna firma, specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie sieci wodno-kanalizacyjnych. Firma znana i ceniona w regionie za fachowość i solidność wykonywanych prac. Jednak przewiert pod Wartą był dla PBIS-u swego rodzaju wyzwaniem i stanowił spore ryzyko. W przypadku niepowodzenia firmie groziła nie tylko utrata dobrego imienia, ale również i spore straty materialne wynikające z inwestycyjnego zaangażowania się w realizację tego projektu. Wykazując się dużą przezornością i odpowiedzialnością w podejmowanych decyzjach, właściciel firmy zapewnił sobie profesjonalne wsparcie serwisu płuczkowego w trakcie przewiertu, którego udzieliła mu firma PTH „CERTECH” z Niedomic (województwo małopolskie). W małych firmach przewiertowych, z niewielkim doświadczeniem, często rola płuczki jest bagatelizowana. Bardziej zwraca się uwagę na osiągi wiertnicy i szybkość wiercenia. Brak stosownej wiedzy na ten temat nader szybko skutkuje złymi doświadczeniami w postaci: instalacji spłaszczonych rur PE, przekroczenia sił krytycznych na uciągu i przeciągnięciu rur, co mogłoby spowodować zmniejszenie ich średnicy i osłabienie parametrów roboczych (a nawet ich zerwanie). Aby uniknąć takich przykrych zdarzeń warto czasem skorzystać z wiedzy profesjonalistów i zlecić im nadzór nad systemem płuczkowym w trakcie trudnego przewiertu.

IMG 20180718 120334Dobrze się stało, że przedmiotowy przewiert pod Wartą był nadzorowany przez fachowy serwis płuczkowy. W trakcie całego przewiertu wystąpiły drobne problemy, z którymi na szczęście na bieżąco sobie poradzono i przewiert zakończył się pełnym powodzeniem. Czas realizacji wydłużył się z planowanych dwóch dni do czterech dni, ale pośpiech w przewiertach jest złym doradcą i lepiej go wykluczyć. Udana realizacja przewiertu daje firmie wykonawczej niezbędne w tej branży doświadczenie i renomę wśród potencjalnych zleceniodawców. Dodaje też  pewności siebie załodze i pozwala jej lepiej ocenić kolejne zlecenia pod względem stopnia trudności przy ich realizacji.

Zadanie: budowa kolektora tłocznego Objezierze – Uściskowo - Oborniki

Lokalizacja: Oborniki Wielkopolskie , woj. Wielkopolskie

Metoda wykonania: przewiert sterowany

Długość przewiertu: 240 m

Warunki geologiczne: iły, gliny pylaste, piaski pylaste

Wiertnica: Vermeer D40x55 S3

Czas realizacji:  4 dni

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach  Sp. z o.o.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Specjalistycznego, Wągrowiec

IMG_20180717_085127.jpg IMG_20180717_085225.jpg IMG_20180717_085238.jpg

IMG_20180717_095230.jpg IMG_20180717_095257.jpg IMG_20180717_095317.jpg

IMG_20180717_095659.jpg IMG_20180718_115452.jpg IMG_20180718_115515.jpg

IMG_20180718_115527.jpg IMG_20180718_115755.jpg IMG_20180718_120334.jpg