artcz 2Problémem který trápí většinu lomů na celém světě je nekvalitní kamenivo, které obsahuje velké množství odplavitelných částic. Několikrát se prodává frakce 0/4 nebo 0/2 pod těžební náklady, v nejhorším případě v lomu vznikají velké haldy bezcenného materiálu. Haldy jsou důvodem problémů jako jsou: místní znečištění ovzduší prachem, omezení dostupného prostoru a konflikty s místními obyvateli. Odstraněni a haldovaní nekvalitních materiálů je jen dočasné řešení a zbavení se zátěži bude nutné za několik let.

CDE-hydrocyklon-evowash-152-1

Hydrocyklony CDE jsou obecně používané na polském a slovenském trhu. Následující dodávané stroje pro naše zákazníky jsou důkaz efektivnosti investice navzdory těžkostem
a zpomalením trhu kameniva.

CDE-hydrocyklon-evowash-71-2

Irská firma CDE se už 20 let zabývá vyráběním zařízení pro promývání a separace sypkých materiálů. Mnoho našich klientů před nákupem hydrocyklonu CDE promývalo materiál v dehydrátoru. Každý z nich měl jeden problém: několikrát měsíčně musel  zastavit stroj a čistit usazovací nádrže. Po zakoupení hydrocyklonu jen výjimečně.

cde wirowka

Stále více a více úpraven snaží se poskytnout zákazníkům kamenivo vyšší kvality. Kdy snížení cen není účinné, prodej zcela neplní očekávání, dobrým řešením bude úprava kameniva čištěním a promýváním.

Není to výjimečný případ, kdy daný lom má nedostatečné zdroje technologické vody a není kde usměrňovat vodu obsahující prach, jíly a organický materiál.

M2500E4x-PRD-4M2500 E4x je semimobilní linka pro zpracování písku a štěrku s násypným košem o objemu 9m3, integrovaným třídičem na mokré třídění 5m x 1,5m (spolehlivé polyuretanové síta), hydrocyklonem - separátorem písku s integrovaným odvodňovacím třídičem, soustavám dopravníků o skladovací kapacitě 150m3 každé frakce.

Jedno zařízení – kompletní linka ke zpracování 4 frakcí štěrku o kapacitě do 150t/h.

prasa cde 111

Stále více a více úpraven se snaží poskytnout zákazníkům kamenivo lepší kvality. Kdy snížení cen není účinné a prodej zcela neplní očekávání, dobrým řešením bude úprava kameniva čištěním a promýváním.

Není to výjimečný případ, kdy má daný lom nedostatečné zdroje technologické vody a není kde usměrňovat vodu obsahující prach, jíly a organický materiál.

 

CDE-hydrocyklon-evowash-71-4Promývaní písku je často nezbytné. Velká konkurence na trhu s kamenivem a rostoucí požadavky odběratelů, nutí těžební podniky vyrábět písek nejvyšší kvality.

Při úpravě frakce nad 2 mm situace je docela jednoduchá, ale v případě promývaní písku se musíme rozhodnout: vybrat klasický dehydrátor a nebo hydrocyklon?

washing

Pojem: Drcené kamenivo - získané drcením přírodního kameniva nebo jiných vhodných anorganických materiálů (Zdroj: Dušan Stehlík. Úvod k zkoušení kameniva)

Během hospodářského poklesu a malého počtu objednávek, mnoho podnikatelů hledá způsoby, jak zvýšit svoje možnosti na trhu a oslovovat nové zákazníky.

 

kolo odwadniajace

Korečkový dehydrátor je dále nejpopulárnější zařízeni ke zpracovaní písku. Ačkoliv víc klientu chce nabízet produkt nejvyšší kvality. V takovém případe dehydrátor není schopen vyplnit požadavek příjemců.

V takové situaci bude nejlepším řešením hydrocyklon!

bhruda-cde-hydrocyklon-evowash-blaszka

Technologie CDE je poměrně novým způsobem promývaní písku neustále srovnáváním s tradičním praním písku s pomocí korečkového a šnekového dehydrátoru. Na základě dlouholetých zkušeností zkušenosti v oblasti úpravě surovin, společnost CDE vyvinula velmi účinné hydrocyklony písku.

 

CDE hydrocyklon evowash 71 1V procesech promývání písku s využitím dehydrátorů dochází často k úniku plnohodnotného písku s odpadním prachem a jílem.

Níže uvedená analýza  je založena na zkušenosti z provozu hydrocyklonu u jednoho z našich zákazníků:

CDE pluczka mieczowa Aggmax 1Hlína - je známý problém při povrchové těžbě a úpravě kameniva. Existuje mnoho druhů tohoto znečištění. Často stačí jen promýt surovinu ve třídičích, a získáme čisté a kvalitní kamenivo. Někdy 4-5 cyklů není dost. Irská společnost CDE se zabývá mnoho let problémem hlíny v lomech. Zpočátku firma zavedla jednoduché modifikace těžebních zařízení, dále se pracovalo na zlepšení. Dnes CDE nabízí svým klientům vynikající úpravny AGGMAX.

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"