Link Rammer 1
Link Rammer 3
Link Rammer 4
Link Rmmer 8
Link Rammer 5
Link Rammer 9
Link Rammer 6
Link Rammer 7

Technika pracy – jak dbać o grot młota hydraulicznego

Sposoby kruszenia

technika rammer 1Dla podniesienia żywotności młota zwracaj szczególną uwagę na właściwe metody pracy i na to, jak dobierać właściwe narzędzie dla danej pracy. Są w zasadzie dwie metody kruszenia przy pomocy młota hydraulicznego.

 

Kruszenie penetracyjne (inaczej przecinanie)

Przy tej metodzie kruszenia przebijak lub dłuto jest wbijane w materiał. Taka metoda sprawdza się najlepiej przy materiałach miękkich, uwarstwionych lub plastycznych, o niewielkim działaniu ściernym. Duża energia kruszenia małych młotów sprawia, że są one idealne do kruszenia penetracyjnego.

Kruszenie udarowe

W przypadku kruszenia udarowego, materiał jest kruszony przez przenoszenie bardzo silnych mechanicznych fal naprężeń od grota do materiału. Najlepsze przeniesienie energii pomiędzy narzędziem a obiektem zapewnia grot tępy. Kruszenie udarowe jest najbardziej efektywne w przypadku materiałów twardych, kruchych i o silnym działaniu ściernym. Użycie dłuta do twardego materiału spowoduje szybkie zużywanie się jego ostrych krawędzi. Wysoka energia udaru dużych młotów czyni je idealnym narzędziem do kruszenia udarowego.

technika rammer 2Jak urabiać?

Przy pomocy wysięgnika koparki dociśnij młot zdecydowanie do obiektu. Nie wyginaj młota wysięgnikiem. Nie dociskaj go wysięgnikiem ani zbyt mocno, ani zbyt słabo. Przyłożenie właściwej siły przejawia się tym, że gąsienice zaczynaj się lekko odrywać od ziemi.

 

 

 

technika rammer 3

 

 

 

Przyłóż grot do obiektu pod kątem 90o. Unikaj drobnych nierówności na obiekcie, które się łatwo wykruszają i są przyczyną jałowych suwów lub niewłaściwego kąta pracy.

 

 

 

 Przy burzeniu konstrukcji pionowych (np. Ceglanych ścian), przyłóż grot do ściany pod kątem 90 oC.

technika rammer 4

Zaleca się stosowanie osłon bezpieczeństwa dla ochrony operatora przed odpryskującym gruzem. W czasie pracy miej zamknięte okna i drzwi kabiny.

technika rammer 5

Uwaga: przysłuchuj się pracy młota. Jeżeli dźwięk wydawany przez młot staje się cieńszy, a uderzenia mniej efektywne, to grot jest ustawiony niepoprawnie względem materiału i/lub nie wywiera on wystarczającej siły skierowanej w dół na grot. Ustaw ponownie grot poprawnie i dociśnij go zdecydowanie do materiału. 

technika rammer 6

 

Nie uderzaj w jedno miejsce dłużej niż przez 15 sekund. Jeżeli obiekt się nie kruszy, albo gdy grot nie zagłębia się w materiał, to zatrzymaj młot i zmień pozycję grota. Zbyt długa praca w jednym miejscu powoduje powstanie pod grotem pyłu kamiennego. Pył ten tłumi efekt uderzeń i jest źródłem ciepła.

 

 

Aby wykorzystać młot jak najefektywniej w czasie kruszenia, przemieszczaj grot drobnymi krokami od zewnętrznej krawędzi obiektu do jego środka.

technika rammer 7

Krusząc twardy lub zmrożony grunt stosuj metodę schodkowania. Rozpocznij od oczyszczenia niewielkiej powierzchni przy krawędzi. Następnie krusz materiał w kierunku otwartej przestrzeni.

Nie pozwalaj, by młot opadł i wykonywał jałowe uderzenia po rozkruszeniu obiektu. Często powtarzające się jałowe uderzenia są szkodliwe dla młota.

technika rammer 8

technika rammer 9

Przy kruszeniu betonu, twardego lub zmarzniętego gruntu nigdy nie uderzaj grotem i nie używaj go jednocześnie do podważania. Może się ono wysunąć. Zgięcie może być spowodowane przez kamienie w twardym czy zmarzniętym gruncie. Uważaj i zatrzymaj uderzenia, jeśli natrafisz na nagły opór pod grotem.

Przez cały czas utrzymuj grot skierowany pod kątem 90o do obiektu. Jeżeli obiekt przesunie się lub jeśli jego powierzchnia się rozkruszy, to natychmiast skoryguj ten kąt. Siła docisku powinna był skierowana wzdłuż grota.

Nie używaj młota do odsuwania z ziemi gruzu. Może to uszkodzić młot, a jego obudowa szybciej się zużyje. Większe głazy i kamienie odsuwaj używając obudowy, a nie samym grotem.

technika rammer 10

 technika rammer 11

 

Pracując przy pomocy młota upewnij się, że nie styka się on z wysięgnikiem koparki ani z przewodami hydraulicznymi.

 

 

technika rammer 12

 

 

 

Nie używaj młota przy maksymalnie wysuniętym wysięgniku pojazdu, lub przy jego cylindrach w skrajnym położeniu (maksymalnie wysunięte lub maksymalnie cofnięte). Wynikiem takiej pracy może był uszkodzenie pojazdu.

 

 


Nie używaj młota ani narzędzia do podnoszenia. Ucha do podnoszenia na młocie są przeznaczone tylko do operowania nim przy składowaniu i przy pracach konserwacyjnych.

technika rammer 13

technika rammer 14

 

Trzon grota musi być w czasie pracy dobrze nasmarowany. Zaleca się jego regularne oględziny w czasie pracy. Narzędzia robocze należy smarować w regularnych odstępach czasu. Podczas smarowania przestrzegać prawidłowej pozycji w celu uniknięcia wypływu środka smarnego Trzon grota pokryty obficie smarem wymaga rzadszych przerw na smarowanie.

Kontakt w sprawie zakupu części:

Krzysztof Piątek

 +48 723 184 973

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt Dział Handlowy (sprzedaż młotów):

Sebastian Olesiński

+48 695 850 439

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dominik Widerski

+48 603 882 792

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"