Drtiče, recyklační minidrtiče - drcení kamene a sutě, recyklace stavebních a demoličních odpadů, drcení stavebních sutí (odpadů)

Drcení odpadů:

- pecní struska
- jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalických procesů
- jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalických procesů
- vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalických procesů
- beton
- cihly
- tašky a keramické výrobky
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
185628756 5907698259270591 7656116477527922031 n- asfaltové směsi
- zemina a kamení
- vytěžená hlušina
- štěrk ze železničního svršku
- izolační materiály - neuvedené pod číslem
- stavební materiály na bázi sádry
- směsné stavební a demoliční odpady.
- recyklát

 

 

Red-Rhino-7000plus-bhruda-czV rámci podnikatelského záměru neustále hledáme a analyzujeme možnosti rozšíření a zefektivnění portfolia nabízených produktů tak, abychom zlepšili služby našim stávajícím zákazníkům, ale samozřejmě také získali i nové zákazníky z námi oslovovaných segmentů trhu. Minidrtiče máme v hledáčku již asi rok, protože malá mobilní a variabilní zařízení pro likvidaci stavebního odpadu na trhu chybí, ale určitě se musí co nejdříve podílet velkým podílem na objemu recyklace stavebního odpadu. V Anglii např. již platí směrnice pro omezení zavážky stavebních odpadů na 50 % proti roku 2005 do roku 2012 a její úplné zamezení do roku 2020. Stejný postup je již diskutován jako jednotná EU směrnice.

 

redrhino7000 2Minidrtiče vyrábí anglická společnost RED RHINO CRUSHERS Ltd se sídlem v Granthamu. V nabídce je 5 modelů od 1,4 do 10 t a v konstrukčních kancelářích výrobce je před dokončením další model RR 6000. Počet modelů i rozmezí hmotností nebudou z povahy výrobků dále navyšovány, vývoj bude zaměřen na vylepšování a obnovu jednotlivých modelů.

Především pro menší stavební firmy a firmy pracující na menších zakázkách, kde se nevyplatí nasadit velká zařízení k likvidaci stavebního odpadu, jehož likvidace je ale i v menších objemech přesto náročná finančně i organizačně. Zkušenosti z nasazení ukazují minidrtiče jako zařízení vhodná pro půjčovny stavebních strojů.

Návratnost těchto strojů při vytížení 6 hod./den je proti dodavatelské likvidaci odpadu v rozmezí 130 až 150 dní u modelů RR 7000 resp. RR 5000.

 

Obchodní společnost Biuro Handlowe Ruda, působí jako dodavatel strojů a nástrojů pro stavební a těžební techniku na, českém, polském a slovenském trhu již od roku 1989. Z původní nabídky vrtacích souprav pro lomové dobývání se do dnešního dne rozvinula široká paleta strojů a jako poslední přírůstek do programu jsou na českém, a slovenském trhu již od roku 2013, recyklační minidrtiče Red Rhino.

  

 

Minidrtič Red Rhino 3000 Multi

Red-Rhino-3000-bhruda-czJedná se o jednoduchý kloubový čelisťový drtič , čelisti jsou vyrobeny ze 14% manganové oceli s vysokou odolností proti otěru a jsou otočné (dvojitá životnost), s reverzací chodu, pro snadné uvolnění průchodu materiálu. RR 3000 je výkonem uprostřed zatím pětičlenné modelové řady a svým unikátním řešením zvládá množství aplikací. Může být nasazen na nosiči, s využitím agregátu nosiče nebo může pracovat samostatně s vlastním elektro nebo hydraulickým pohonem.

Vstupní otvor drtiče je 500 × 250 mm, výstupní zrnitost nastavitelná hydraulickým ovládáním od 10 do 100 mm, potřebný hydraulický příkon je min 60 l/min při 140 barech.

Hmotnost minidrtiče RR 3000 Multi je 1750 kg (podle druhu nosného rámu). Dodává se v jednouché verzi s výsypkou kovovým skluzem nebo v provedení s výstupním dopravníkem (použito při předvádění), na kterém může být jako přídavné zařízení separátor jemných částic.

 

Minidrtič Red Rhino 5000

bh ruda redrhino minikruszarki 4Minidrtič je vybaven stejnou drticí jednotkou jako RR 3000 Multi, čili disponuje stejným výkonem, ale je vybaven housenicovým podvozkem, vlastním vznětovým motorem a hydraulickým čerpadlem, které zajišťuje zdroj energie pro podvozek i drticí jednotku. Ovládání funkcí stroje je hydraulické, pro pojezdové funkce bylo použito kabelové dálkové ovládání.

Motor je ekonomický, vodou chlazený Deutz o výkonu 28 kW při 2900 ot/min. Nádrž na naftu má objem 22,5 l. Spotřeba motoru je přibližně 6 l/hod. Servisní intervaly jsou vždy po 250 motohodinách. Obsluha je jednoduchá, funkce jsou přehledně značeny štítky.

Odprašování je ve standardní výbavě, funguje na bázi zkrápění vodní mlhou při napojení na běžné domovní rozvody. Výstupní dopravník je snadno demontovatelný, jednoduchý s profilovaným pasem o vysoké pevnosti a dlouhé životnosti. Jako u RR 3000 je na dopravník možno aplikovat separátor jemných částic, navíc i magnetický separátor.

Hmotnost stroje je 2 990 kg a součástí nabídky je i přívěsný vozík o hmotnosti 500 kg, takže celková hmotnost nepřesáhne 3,5 t a stroj je takto možno přepravovat za osobním nebo dodávkovým automobilem.

Minidrtič Red Rhino 5000 je vybaven housenicovým podvozkem, vlastním vznětovým motorem a hydraulickým čerpadlem

redrhino2000 4Red Rhino 3000 i 5000 si poradí s betonem a jeho prefabrikáty, zdivem, bloky, dlažbou i kamenivem (od vápence po křemenné kompozice) apod. Výstupní výkon je závislý na vstupním materiálu, nastavení čelistí, způsobu vkládání materiálu, nakládacím zařízení a zručnosti obsluhy. Obvykle bývá dosaženo výkonu od 15–30 t/hod.

Minidrtič Red Rhino 5000 má stejnou drticí jednotku jako RR 3000 Multi, čili disponuje stejným výkonem.

 

Firma Biuro Handlowe Ruda zabezpečuje kompletní mobilní i dílenský servis a dodávky dílů na celý sortiment produktů. V sídle společnosti v Katowiece i Polkowice má k dispozici vedle kancelářského zázemí i nově vybavené prostory servisních dílen a skladů.

 

logo-bhruda 

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"